Aktualizacje

Dziennik aktualizacji oprogramowania Perfect Bar:

Zmiany w wersi 1.4.15.168 (2022-06-15)
– edycja PLU zmienia parametr także w historycznych inwentaryzacjach
– przystosowanie oprogramowania do wagi „do 50 kg”

Zmiany w wersji 1.4.13.154 (2022-05-25)
– dodanie eksportu raportu w formacie zgodnym z Decibar® i LSI POSitive®

Zmiany w wersji 1.4.12.151 (2019-10-15)
– poprawa działania koktajli – dodawanie drugi raz tego samego składnika nie powoduje błędu
– dodanie weryfikacji sprzedaży oraz weryfikacji stanów magazynowych – nowych funkcjonalności dostępnych w menu zakończonego remanentu

Zmiany w wersji 1.4.11.150 (2019-08-15)
– integracja z kolektorami danych
– dodanie wsparcia dla odczytywania stanu magazynu pełnych butelek z zewnętrznych źródeł (kolektorów danych) w trakcie inwentaryzacji

Zmiany w wersji 1.4.10.148 (2019-08-03)
– aktywacja protokołu TLS w wersji 1.2 poprawiająca bezpieczeństwo podczas dostępu do globalnej bazy danych produktów

Zmiany w wersji 1.4.9.146 (2018-10-29)
– poprawa błędu zapisywania raportu w przypadku wprowadzenia produktów jednostkowych zawierających w nazwie znak „%”

Zmiany w wersji 1.4.8.144 (2018-09-29)
– dodanie eksportu do formatu X2 Manager

Zmiany w wersji 1.4.8.140 (2018-09-12)
– dodanie automatycznego uruchamiania widoku administratora podczas startu programu
– zabezpieczenie dodawania nowych butelek (z bazy globalnej) do istniejącego produktu (naprawa błędu powodującego wyłączanie się aplikacji)

Zmiany w wersji 1.4.7.138 (2018-07-30)
– poprawa błędu eksportu raportu z grupowaniem po kolumnie PLU

Zmiany w wersji 1.4.6.136
– poprawa błędu eksportu raportu z grupowaniem po kolumnie PLU
– dodanie sumowania przychodów do raportu grupowania po kolumnie PLU

Zmiany w wersji 1.4.5.134 
– odblokowanie edycji remanentów nawet po wprowadzeniu dostaw
– usprawnienia odczytu listy zmian aktualizacji

Zmiany w wersji 1.4.4.132 
– poprawa błędu pobierania danych przy pierwszym uruchomieniu aplikacji
– dodanie opcji tworzenia nowego produktu, gdy podpowiedzi z bazy danych nie odpowiadają posiadanej butelce
– drobne błędy i poprawki
– aktualizacja platformy .NET
– wsparcie dla automatycznego serwisu pobierania licencji http://aktualizacja.znaniecki.eu

Chcesz zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji?
Sprawdź ofertę przedłużenia licencji on-line

http://aktualizacja.znaniecki.eu

Zmiany w wersji 1.4.3.130
– ważna poprawka obliczania sprzedaży w edycji remanentów
– zliczanie zważonych butelek jako pełne gdy nie brakuje w nich płynu
– poprawa odczytywania danych o edytowanym remanencie (liczba pełnych i napoczetych butelek)
– poprawa mechanizmu rejestracji do Perfect Bar Online

Zmiany w wersji 1.4.3.128 
– poprawa zabezpieczeń bazy danych
– zmiana mechanizmu dodawania nowych produktów – pełny dostęp do danych zebranych w globalnej bazie danych wraz z możliwością wyboru definicji do importu

Zmiany w wersji 1.4.2.125 
– podsumowanie liczby produktów w barze przed zapisaniem inwentaryzacji
– zabezpieczenie przed blednym wprowadzeniem liczby produktów
– usprawnienia dziennika logów

Zmiany w wersji 1.4.2.122  (wersja opublikowana w ramach beta-testów)
– dostęp do raportów przez serwis Perdect Bar Online
– możliwość wyłączenia pytania o synchronizację bazy danych (dodano opcję „nie pytaj więcej„)

Zmiany w wersji 1.3.1.112
– poprawa mechanizmu synchronizacji bazy danych
– poprawa dodawania produktów na podstawie nieoficjalnych definicji

Zmiany w wersji 1.3.1.110
– wsparcie dla bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych
– możliwość jednoczesnego wprowadzania wielu kodów kreskowych odczytywanych z pamięci skanerów kodów kreskowych

Zmiany w wersji 1.3.1.106
– możliwość eksportu tabeli tymczasowej skanowania do Excel i pliku tekstowego
– informacja o dostawach wprowadzanych w trakcie inwentaryzacji zapisywana w komentarzach remanentu

Zmiany w wersji 1.3.1.104
– nowy szablon raportu z informacją o liczbie pełnych i napoczętych butelek
– pokazywanie niezakończonych inwentaryzacji w liście remanentów baru
– zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem wielu kopii programu
– ułatwienie diagnostyki pracy oprogramowania
– drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.3.1.102
– dodanie funkcjonalności przenoszenia produktów pomiędzy barami
– poprawa kopiowania cen produktów pomiędzy barami
– poprawa długiego usuwania baru
– drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.3.1.98
– dostosowanie aplikacji do nowej wersji wagi USB

Zmiany w wersji 1.3.1.96
– Usprawnienie synchronizacji bazy danych
– Zmniejszenie ilości zapisów danych na dysk
– Zwiększenie diagnostyki zapisów bazy danych
– Dostęp do alternatywnych definicji produktów jednostkowych
– Drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.3.1.92
– Dostęp do ponad 2000 definicji butelek i ponad 1500 produktów
– Możliwość dodawania nowych produktów na podstawie nieoficjalnych definicji
– Poprawki mechanizmu synchronizacji danych
– Drobne poprawki graficzne

Zmiany w wersji 1.3.1.90
– Dostęp do alternatywnych definicji butelek (przesłanych przez innych użytkowników). Więcej…
– Możliwość zmiany produktu jednostkowego na ważony
– Możliwość zmiany produktu ważonego na jednostkowy
– Eksport raportów do X-Manager (wersja testowa)

Zmiany w wersji 1.2.8.85
– dostosowanie do Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows 10
– zwiększenie niezawodności zapisu bazy danych
– poprawki mechanizmu synchronizacji
– inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.8.81
– poprawa błędu w edycji inwentaryzacji
– zmiany mechanizmu analizy licencji

Zmiany w wersji 1.2.8.79
– nowy szablon raportu – sortowanie alfabetyczne produktów bez podziału na grupy czy rodzaj produktu

Zmiany w wersji 1.2.8.71

– dodanie możliwości edycji ostatniego remanentu. Od wersji 1.2.8.71 można edytować remanent pod warunkiem jednym warunkiem – braku innych zmian w barze (np. dostaw). Aby edytować raport kliknij prawym przyciskiem myszki na liście zapisanych inwentaryzacji baru
– poprawa duplikowania wpisów podczas skanowania (reakcja na „+”).
– zabezpieczenie zerowej objętości dawki produktu ważonego
– ręczne wprowadzanie objętości produktów ważonych
– poprawki okna podsumowania stanu barów
– zmiana sposobu dodawania nowych produktów do inwentaryzacji. W oknie inwentaryzacji, wciśnięcie klawisza Enter uruchomi proces dodawania nowego produktu do spisu. Nie trzeba klikać myszką na ikonę „+”
– dodanie pola PLU jako opisu produktów. PLU czyli Price Look-Up code – właściwość produktu, która umożliwia grupowanie np. wszystkich produktów o tej samej cenie
– zmiany w eksporcie do POS (m.in. grupowanie po PLU), ułatwienia eksportu do S4H i Gastro
– Poprawa tworzenia zestawienia stanu barów
– Ograniczenie produktów Perfect Bar do aktualnego stanu barów w oknie powiązań produktów POS
– Inne drobne korekty

Zmiany w wersji 1.2.8.70
– Zabezpiecznie wznowienia remanentu zapisanego do pliku tymczasowego. Poprawa błędu braku definicji produktów.

Zmiany w wersji 1.2.8.68
– Zestawienie stanów magazynowych barów uzupełnione o produkty o stanie zerowym występujące w ostatnim remanencie
– Eksport zestawienia stanów magazynowych do Excel
– Poprawa formularza dodawania produktów

Zmiany w wersji 1.2.8.64 

 • Dodanie zestawienia stanów magazynowych wszystkich barów. Opcja przygotowana z myślą o planowaniu zamówień towarów.

Zmiany w wersji 1.2.8.63

 • Poprawa błędu inwentaryzacji produktów jednostkowych

Zmiany w wersji 1.2.8.62 [2014-04-07]

 • Możliwość ustawienia hasła panelu administratora
 • Obsługa kodów kreskowych występujących zarówno w produktach jednostkowych oraz ważonych
 • Usprawnienia okna dodawania nowych produktów
 • Utworzenie przewodnika dodawania butelek. Przewodnik umożliwia utworzenie definicji butelki za pomocą odpowiedzi na proste pytania. Dzięki niemu dodawanie nowych produktów stanie się łatwiejsze.
 • Poprawki graficzne
 • Gruntowna przebudowa mechanizmu synchronizacji baz danych. Mechanizm został rozbudowany aby automatycznie wprowadzać definicje nowych produktów do lokalnej bazy danych. Modyfikacje istniejących produktów będą wyświetlone w formie listy (z informacją o wprowadzonych zmianach). Użytkownik będzie mógł samodzielnie wybrać, które modyfikacje mają zostać wprowadzone do jego lokalnej bazy danych.
 • Link do pełnej listy zmian

Zmiany w wersji 1.2.7.58

 • Poprawa błędu odczytu licencji
 • Rozbudowa okna powiązań produktów POS
 • Dodanie kolumny „Godzina pomiaru” do inwentaryzacji
 • Poprawki wizualne
 • Poprawki synchronizacji danych

Zmiany w wersji 1.2.7.55

 • Poprawa błędnego połączenia do serwera (sprawdzanie aktualizacji oprogramowania i produktów)
 • Poprawa mechanizmu synchronizacji baz danych
 • Zmiany interfejsu graficznego

Zmiany w wersji 1.2.7.53
– Dodanie opcji usuwania produktów SPA. Opcja dostępna w zakładce „Zaawansowane”
– Dodanie eksportu do plików Excel (xls)
– Zmiana nazwy eksportu plików >Żródła danych Excel< na >Pliki CSV<
– Poprawa zabezpieczeń

Zmiany w wersji 1.2.7.51
– zabezpiecznie przed podwójnym naliczaniem dostaw
– dodanie opcji eksportu raportu do pliku CSV z zamianą nazw produktów. Opcja dostępna w ramach „Eksport do POS”
– poprawki okna powiązań produktów POS z bazą Perfect Bar

Zmiany w wersji 1.2.7.49
– Rozbudowa słownika
– Zabezpieczenie przed synchronizacją wielu produktów z tymi samymi butelkami
– Dodanie przycisku Drukuj do podgladu
– Zmiana projektu graficznego okna inwentaryzacji – dostosowanie do mniejszych monitorów

Zmiany w wersji 1.2.7.46
– Dodanie wyboru zakresu inwentaryzacji (wszystko, wybrane grupy, wybrane produkty)
– Poprawa synchronizacji grup produktów jednostkowych
– Dodanie możliwości usuwania produktów z listy podczas inwentaryzacji (z menu podręcznego)
– Drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.6.44
– Dodanie pola grupa do opisu produktów jednostkowych
– Dodanie nowego formatu raportu (scalony)
– Blokada zmiany domyślnych cen produktów jednostkowych i ważonych (ceny można zmieniać w barach)
– Rozpoczęcie prac nad dodawniem słownika – zmiana części opisów >alkohol< na >produkt ważony<
– Dodanie eksportu danych w formacie kolektora danych (inwentaryzatora). Plik tekstowe mogą zostać wykorzystane w systemach POS
– Dodanie nowych grup (papierosy, napoje energetyczne itp)

Uwaga – po aktualizacji zalecana jest synchronizacja danych!

Zmiany w wersji 1.2.6.32
– Dodanie raportu sprzedaży całkowitej do analiz sprzedaży
– Poprawa kończenia pracy serwera sieciowego podczas zamykania aplikacji (ważne dla użytkowników Perfect Bar Mobile)

Zmiany w wersji 1.2.6.31
– Współpraca z urządzeniami mobilnymi – Perfect Bar Mobile dla Android. Skanowanie kodów kreskowych z telefonu i
przesyłanie wyników bezpośrednio do remanentu jako butelki pełne lub produkty jednostkowe.
– Aplikacja może wymagać odblokowania połączeń TCP na porcie 13133 w zaporze ogniowej (firewall) systemu Windows.

Zmiany w wersji 1.2.6.29
– Dodanie porównania raportów sprzedaży z inwentaryzacjami Perfect Bar
– Ulepszenie mechanizmu synchronizacji danych
– Poprawa błędu ukrywania okna wyboru baru

Zmiany w wersji 1.2.6.27
– Dodanie opcji usuwania elementów z listy „Dodaj do/Usuń z baru”
– Wymiana danych z systemem S4h
– Drobne poprawki
– Przygotowania strukruty
– Dodanie możliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych
– Dodanie treści licencyji do instalatora

Zmiany w wersji 1.2.5.25
– Poprawa błędu występującego podczas zapisywania remanentu.
– Zablokowanie znaków ’ oraz ” w nazwach produktów i opisach butelek

Zmiany w wersji 1.2.5.24
– Traktowanie wszystkich produktów jednostkowych o tej samej nazwie jako jeden produkt (zmiana mechanizmu wysyłania/usuwania towaru z baru, ustalania
cen, sumowania produktów w remanentach)
– Sortowanie alfabetyczne produktów ważonych w grupach w raportach eksportowanych do plików txt
– Drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.5.21
– Dodanie modułu analiz sprzedaży
– Dodanie instrukcji
– Rozbudowa pól licencji
– Drobne poprawki wizualne
– Dostęp do listy dostaw podczas inwentaryzacji

Zmiany w wersji 1.2.5.19
– Dodanie, skoku do elementu po wciścięciu pierwszej litery nazwy w niektórych tabelach.
– Dodanie informacji o zbliżającym się końcu licencji (widoczne na tydzień przed upływem)
– Poprawa błędu występującego podczas usuwania z baru produktów jednostkowych
– Poprawa sortowania danych w tabelach

Zmiany w wersji 1.2.4.17
– Uzupełnianie reakcji na Enter w oknie dostaw
– Przyspieszenie zapisu dostaw
– Przyspieszenie odczytu wagi
– Dodanie wparcia dla rozliczania koktajli (definiowanie składu oraz rozliczanie w remanentach)
– Nowy formularz raportu
– Modyfikacja funkcji eksportu danych. Dodanie eksportu do pliku txt sformatowanego w sposób umożliwiający import danych w Microsoft Excel
– Dodanie grupowania produktów ważonych (wódki, brandy, piwa, napoje, syropy itp)
– Dodanie przycisku zatrzymującego komunikację z wagą podczas remanentu – umożliwia odłączenie wagi od komputera na czas transportu
– Możliwość wystąpienia w bazie danych wielu butelek o tym samym kodzie kreskowym (i różnych waga pustych butelek)

Zmiany w wersji 1.1.4.11 [2013-02-17]
– Modyfikacja dostępu do portu COM i wagi
– Drobne poprawki GUI (min menu kontekstowe w liście remanentów)

Zmiany w wersji 1.1.3.87 [2013-02-10]
– Poprawa blędu zapisu baz danych do niewłaściwego katalogu
– Poprawki interfejsu użytkownika
– Poprawki mechanizmu synchronizacji produktów jednostkowych
– Dodanie mechanizmu wyszukiwania aktualizacji oprogramowania

Zmiany w wersji 1.1.3.78 [2013-02-05]
– Dodanie ręcznego wprowadzania ilości alkoholi w remanencie
– Dodanie „uzupełnienia dostaw” w trakcie remanentu
– Przebudowanie mechanizmu synchronizacji
– Nowy mechanizm licencjonowania
– Wyszukiwanie produktów po nazwie w polu „skanuj kod”
Zmiany v 1.0.15.x [2012-01-03]
– Poprawka eksportu remanentu do Excell
– rozbudowa edycji butelek
– wprowadzanie nieznanych butelek podczas remanentu

Zmiany v 1.0.14.x [2011-01-12]
– Poprawki listy produktów dodanych do baru
– Poprawki listy alkoholi dodanych do baru
– Zmiana wyglądu okien dodawania produktów jednostkowych do baru

Zmiany v 1.0.13.x [2011-01-07]
– Zmiana sposobu naliczania zmian objętości – podział zmian na zdefiniowane dawki

Zmiany v 1.0.12.x [2010-11-07]
– zmiana interfejsu graficznego
– zmiana okna wyboru widoku

Zmiany v 1.0.10.27 [2010-08-12]
– zmiana zapisu ilości dodanych – kolumna „poprzedni stan” to dane z poprzedniego remanentu
– dodanie kolorowania wierszy raportu gdy koszt równy zero zł
– zmiana nazw i kolejności kolumn w podsumowaniu tworzenia remanentu
– poprawa błędów z nieprawidłowymi wartościami w remanencie

Zmiana v 1.0.9.21 [2010-07-27]
– poprawa tworzenia pierwszego remanentu baru
– zmiana kolumn raportu – rozdzielenie poprzedniego stanu i dodanych od poprzedniego raportu
– poprawa opisu kolumn produktów jednostkowych

Zmiana v 1.0.8.14 [2010-07-10]
– poprawa tworzenia dziennika raportów

Zmiana v 1.0.7.14 [2010-06-28]
– zapisywanie ilości dodanych do baru
– możliwość eksportu do Excel 2007
– dodanie do raportu pól 'stan przed remanentem’, 'stan po remanencie’

Zmiana v 1.0.4.7 [2010-03-21]
– Wyświetlanie alkoholi, które są w barze lecz nie zostały jeszcze dodane do remanentu,
– Zapis stanu baru do pliku tekstowego,
– Poprawa obliczania zysków za zużyty alkohol,
– Poprawa zapisu na dysk – polepszenie pracy z dyskami flash

Zmiana v1.0.3.5 [2010-03-03]
– Dodanie możliwości tworzenia baz wielu barów

Zmiana v1.0.2.2 [2010-02-22]
– Zmiana miejsca zapisu konfiguracji

Zmiana [2010-02-21]
– Przetrzymywanie konfiguracji w lokalnym katalogu. Import starej konfiguracji
– Szyfrowanie bazy danych
– Ulatwienie pobierania wagi w edycji butelek
– Kalkulacja wagi pełnych butelek.

Zmiana [2010-02-08]
– Dodanie produktów jednostkowych. Zmiana bazy danych, raportow, tworzenia remamentów.
– Dodanie możliwości ręcznego wprowadzania wagi
– Drobne poprawki

Zmiana [2009-12-10]
– Poprawa synchronizacji bazy danych on-line

Zmiana [2009-11-23]
– Zmiana wyświetlania objętości alkoholi. Wartości wyświetlane w litrach
– Poprawa rozliczania remanentów

Zmiana [2009-09-26]
– Zabezpieczenia

Zmiana [2009-09-04]
– Zmiana wyświetlania podsumowania remanentu

Zmiana [2009-07-29]:
– Poprawa synchronizacji odczytu danych z wagi
– Dodanie dziennika pracy z portem wagi